Συμπλήρωμα Ψυκτικού Υγρού (Freon) – Έλεγχος Κλιματισμού – Μονάδα AC

To φρέον είναι ένα υγρό που μέσω της συμπίεσης γίνεται αέριο και αντίστροφα, το οποίο βρίσκεται μέσα στα κλιματιστικά, στα ψυγεία και γενικά σε διάφορες άλλες συσκευές που παράγουν ψύξη. Το R134a, σαν ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, έχει απώλειες περίπου κατά 15% κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αντίστοιχη μείωση στην απόδοση του κλιματιστικού. Η διαρροή του φρέον μπορεί να μειώσει την απόδοση του κλιματιστικού. Η διαρροή μπορεί να προέρχεται: α) από το ψυγείο, β) από τον εξαερωτήρα και γ) από τις σωληνώσεις.

Αυτό το υγρό χρησιμοποιείται και στο αυτοκίνητό και έχει απώλειες περίπου κατά 15% κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αντίστοιχη μείωση στην απόδοση του κλιματιστικού. Η διαρροή του φρέον μπορεί να μειώσει την απόδοση του κλιματιστικού. Η διαρροή μπορεί να προέρχεται: α) από το ψυγείο, β) από τον εξαερωτήρα και γ) από τις σωληνώσεις.

Μέχρι το 2017 τα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν ως ψυκτικό μέσο το R134a, το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι είναι επιβλαβές για το περιβάλλον, αφού η καύση του συνέβαλε στην δημιουργία της τρύπας του όζοντος και το φαινόμενου του θερμοκηπίου. Με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τρία χρόνια τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν το φιλικό προς το περιβάλλον R1234YF.

Το R1234YF είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στην διαχείριση του, αφού είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζονται ειδικά μηχανήματα πλήρωσης, τα οποία θα παρέχουν υψηλή στεγανότητα και ασφάλεια.

Τo συνεργείo μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα πλήρωσης με R1234YF. Τα μηχανήματα κατασκευάζονται με πολύ υψηλές προδιαγραφές και εγγυόνται την απόλυτη ασφάλεια και στεγανότητα κατά την χρήση τους.

Εξοπλισμός Συνεργέιου για Συμπλήρωση – Αλλαγή Φρεόν R1234YF

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΟΝ R1234YF
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΦΡΕΟΝ R1234YF